top of page
Modern Ofis

Hakkımızda

Biz Kimiz?
Biz Kimiz?

Temellerini, her biri 20 yıldan fazla sektör tecrübesine sahip çalışanlar üzerine kurmuş Haliç Bilişim; son kullanıcı desteğinden iş kritik sistemlere kadar en üst seviyede destek verebilmektedir.

 

2021 yılına kadar ağ bileşenleri, sunucu hizmetleri, son kullanıcı ürünleri konusunda hizmet veren Haliç Bilişim, 2021 başından itibaren operasyonlarını genişletmeye karar vermiştir.

 

Haliç Bilişim’in operasyonları, Türkiye’nin her yerinde müşterilerine hizmet vermek için hızla genişlemiş ve deneyimli teknisyenlerden oluşan ekipler kurulmuştur. Bu sayede 7 gün 24 saat esasına göre çalışan ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan ekipler tüm Türkiye’de hazır bulunmaktadır.

 

2022 itibariyle Haliç Bilişim açık kaynak kodlu uygulamaların zengin portföyünden yararlanacak şekilde, bünyesine konusunda uzman kişiler katmıştır. Haliç Bilişim artık açık kaynak kodlu uygulama ve yazılımlar sayesinde müşterilerine «cost effective» çözümler sağlamaktadır.

 

Bünyemize kattığımız yeni çözümlerimiz sayesinde; ağ hizmeti sağlayıcıları, finans kurumları, medya hizmeti sağlayıcıları, enerji şirketleri, holdingler, ulaştırma şirketleri, bulut hizmeti sağlayıcıları dahil olmak üzere müşterilerimizin gereksinimlerini karşılamak için büyümeye ve geniş bir hizmet yelpazesi sunmaya devam ediyoruz.

 

Haliç Bilişim’deki ekip kültürü, verdiğimiz her karara rehberlik eden bir dizi temel değer etrafında inşa edilmiştir. Firma olarak hedeflerimiz, müşterilerimizin gereksinimlerinin her zaman yerine getirilmesini ve aldıkları hizmetin en yüksek kalitede olmasını sağlamaktır. İhtiyaçlarına göre uyarlanmış bir hizmet sunmak için müşterilerimizle yakın bir şekilde çalışıyoruz.

Adsız tasarım - 2022-03-10T111358.618.png
Haliç Bilişim, en büyük hedefi olan güveni sağlayabilmek için, dört ana değeri benimsemiştir.
  • Dürüstlük 

  • Şeffaflık 

  • Saygı 

  • Güçlü İletişim

Politikalarımız
Politikalarımız

Bir oyunun oyuncuları için kurallar ne ise, bir şirket için de politikalar odur. Herkesin bireysel ve kolektif başarı için çabalayabileceği çerçeve ve kısıtlamalardır. Haliç Bilişim olarak şirket politikalarımızı belirleyip her geçen gün geliştirmeye devam ediyoruz.

Şirketimizde Uygulanan Bazı Politikalar

1- İş Sağlığı ve Güvenliği

Haliç Bilişim , önceden tedbir alarak iş sağlığı ve güvenliği risklerini ortadan kaldırmak yada en alt seviyeye indirerek kaza ve yaralanmaları önlemek, yürürlükte bulunan İSG ile ilgili yasal mevzuat ve idari düzenlemelere uymak, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemimizi periyodik olarak gözden geçirerek sürekli iyileştirmek konusunda sürekli gelişen bir politika ilke edinmiştir.

 

2- Kalite Politikası

Haliç Bilişim, müşteri isteklerini gözönünde bulundurarak, mevzuata uygun, kontrol edilmiş, esnek, hızlı, güvenli, kullanıcı dostu, fayda çıktıları yüksek akıllı yazılım ve donanım çözümlerini müşterileri ile buluşturmuştur.

Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda, tüm süreçlerdeki verimliliği uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltmeyi, müşterilerinin satış ve satış sonrası ihtiyaçlarına hızla cevap vermek, çalışanlarıyla sürekli iletişim içinde olarak onları cesaretlendirmek, motive etmek, eğitimlerle geliştirmek ve yaratıcılıklarını güçlendirmek, istikrarlı büyüme ve uzun vadeli başarıların sürekliliği için, ilgili tüm taraflar ile ortak hareket etmeyi,

sirket performansını süreç, ürün ve insan bazında ölçerek sürekli iyileştirmek, en önemli kaynağımız olan bilginin iletişim ortamını açık tutarak sürekli paylaşılmasını artmasını sağlamayı kendine hedef edinmiştir.

 

3- ÇSG Politikası

Haliç Bilişim olarak, tüm faaliyetlerimizde, ÇSG konusundaki riskleri belirlemek, değerlendirmek, iş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek kararlarımıza esas olacaktır.

Tüm yasal kurallar ve standartlara tam uymaya özen gösterecek, mümkün olduğunca geliştirmelerine katkıda bulunacağız.

Bu politika çerçevesinde ÇSG programının uygulanması, etkinliklerin kontrol edilmesi, gözden geçirilmesi ve sürekli geliştirilmesi tüm Haliç Bilişim çalışanlarının sorumluluğudur.

 

4- Müşteri Memnuniyet Politikası

Haliç Bilişim, müşterilerinin öneri, istek ve şikâyetlerini müşteri odaklı bakış açısı ile

adil, dikkatli, tarafsız olarak, yasal zorunluluklar ve kanunlara aykırı olmayacak şekilde ele alır.

Müşterilerine, hiçbir ücret talep etmeden ve zamanında, kişisel bilgilerini gizli tutarak açık ve net

bilgiler sunar. İletişim kurabilmek için mümkün olan tüm kanalları açık bulundurmaya çalışır.

 

5- Bilgi Güvenliği Politikası

Haliç Bilişim olarak;

Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uyulması,

Bilgi varlıklarına yönelik risklerin sistematik olarak yönetilmesi ve uygulanması,

Bilgi güvenliği gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi ve sürekli iyileştirilmesi için çalışmalar,

Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimlerin gerçekleştirilmesi ve bu eğitimlerin ölçümlenmesi, konularında kendimizi sorumlu görüyoruz.

Üçüncü Taraflar, Bilgi güvenliği politikasının bilinmesi ve uygulanması ile BGYS kapsamında belirlenen davranışlara uyulmasından sorumludur.

 

6- İş Sürekliliği Politikası

Haliç Bilişim olarak;

 İş sürekliliği yapımızı, ilgili tarafların beklentileri ile yasal ve regülatif yükümlülükleri dikkate alarak oluşturup, işletip ve sürekli iyileştirmeyi,

Afet ve acil durumlarda birinci öncelik olarak can güvenliğini sağlamayı, felaket oluşmadan önce, önleyici ve koruyucu tedbirleri bulmak ve uygulamayı,

İş sürekliliği kapasitemizi, ISO22301 standardı şartları doğrultusunda uygulamayı ve ISO 22301 standardına uygun olacak şekilde sürekli iyileştirmeyi,

İş sürekliliği yapımızın beklentileri karşılaması ve daha ileri gitmesi için gerekli hedefleri ölçülebilir olarak belirlemeyi ve senelik olarak değerlendirmesini gerçekleştirmeyi en temel politikamız olarak görmekteyiz.

 

7- Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası (Disiplin Politikası)

Haliç Bilişim, rüşvet ve yolsuzluk kapsamındaki yasa ve düzenlemelere, etik ve mesleki ilkelere uyum sağlamayı prensip edinmektedir.

Haliç Bilişim çalışanlarının, Etik İlkeler, üst yönetimin talimatları, sektör genel davranış ve teamülleri ile yasalara aykırı davranışta bulunmaları halinde Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Çalışanların Etik İlkeler, kural ve standartlara aykırı davranışları ilgili yerlere bildirmemeleri de başlı başına bir kural ihlali sayılacak ve bu durum, tespiti halinde disiplin cezalarına konu olacaktır. 

Sertifikalarımız
ISO 9001:2015
Kalite Yönetim Sistemi
ISO 10002:2018
Müşteri Memnuniyeti ve Şikâyet Sistemi
ISO 14001:2015
Çevre Yönetim Sistemi
ISO 27001:2013
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
ISO 22301:2012
İş Sürekliliği Yönetim Sistemi
İş Ortaklarımız

Çözüm Ortaklarımız

bottom of page